Retningslinjer for køb

Ved at handle på ticketmaster.dk accepterer du nedenstående retningslinjer/betingelser for køb. Vi forbeholder os ret til, fra tid til andet, at foretage ændringer i disse retningslinjer. Såfremt vi foretager sådanne ændringer, vil en opdateret version af denne købspolitik være tilgængelig på vores hjemmeside. Derfor anbefaler vi, at du regelmæssigt holder dig opdateret om de aktuelle vilkår og betingelser. Alle køb er underlagt den, på købstidspunktet, gældende version af disse retningslinjer/betingelser. Hvis du ikke kan acceptere eller er enig i en revideret version af denne købspolitik, skal du ikke foretage et køb.

Om forholdet mellem billetkøberen og Ticketmaster Danmark

Billetters gyldighed
Køb altid din(e) billet(ter) ved en autoriseret billetformidler.

Ticketmaster Danmark påtager sig ikke ansvaret for gyldigheden af billetter, der måtte være købt udenom Ticketmaster Danmarks og arrangørens officielle salgskanaler og -steder. Så køb altid billet(ter) ved en autoriseret billetformidler. Så får du din(e) billet(ter) til den rigtige pris. Og du er sikker på billetternes gyldighed.

Ticketmaster Danmarks rolle som formidler
Ticketmaster Danmark formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Ticketmaster yder dog en særlig service til kunderne, herunder en særlig fortrydelesret. Læs mere om Fan Guarantee i nedenstående. Læs desuden mere om andre varer/tjenesteydelser nederst på denne side.

Forsendelse og risiko vedrørende fysiske billetter
Ticketmaster Danmark gør særligt opmærksom på, at forsendelsesrisikoen påhviler køber, og Ticketmaster Danmark påtager sig intet ansvar eller risiko for fysiske billetters hændelige undergang, forringelse, bortkomst eller beskadigelse under forsendelsen til køber. Se dog herunder om erstatningsbilletter.
Ticketmaster Danmark hæfter ikke for fejl begået af kunder i forbindelse med indtasting af kontaktoplysninger. Ticketmaster Danmark hæfter heller ikke, hvis sådanne fejl måtte medføre, at billetter ikke når frem til kunder i tide.

Hvis adresseoplysningerne på ordren ikke er korrekte, påtager Ticketmaster sig ikke ansvar for forsendelsen eller evt. bortkomst af denne. For at Postnord kan levere korrekt, skal modtagers navn stå på postkassen, som hører til den angivne adresse, og det er afsenders ansvar at kontrollere dette. Collector Ticket vil blive sendt senest 2 uger før arrangementet. Dog er det muligt, at det sendes tidligere.

Se endvidere vores Leveringsbetingelser her.

Gebyrer
Læs mere om vores gebyrer her.

Erstatningsbilletter
Ticketmaster Danmark vil som en service i forbindelse med langt de fleste arrangementer være i stand til at udstede erstatningsbilletter, såfremt dine fysiske billetter ikke kommer frem, bortkommer eller er blevet beskadiget. Kontakt vores Servicecenter på tlf. 38 48 16 30, såfremt du har behov for at få dine billetter erstattet. Det koster billetgebyret pr. billet + 50 kr. i administrationsomkostninger. Ved udstedelse af erstatningsbilletter ugyldiggøres de oprindelige billetter. Når en udskrivning af erstatningsbilletter er gennemført, er det ikke muligt at fortryde ordren.

Ændring af navn på billet 
Til arrangementer hvor personlige billetter er påkrævet er det muligt for den oprindelig billetkøber, at skifte navn på en eller flere billetter ved henvendelse til Ticketmaster Servicecenter. Billetkøberen skal blot oplyse de sidste 4 cifre i kortnummeret betalingen oprindelig er foretaget med, samt ordrenummer på købet. Prisen er 45,- kr. pr. navn der ændres. Vi gør opmærksom på, at denne service ikke erstatter vores Fan Guarantee. 

Refundering og aflysning
Købte billetter refunderes i op til 3 dage (72 timer) efter billetkøbet som en del af Ticketmasters Fan Guarantee. Læs mere her. I tilfælde af aflysning henvises der dog til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Billetter refunderes i sådanne tilfælde som udgangspunkt altid til billetkøber. Som billetformidler hæfter Ticketmaster Danmark ikke for tilbagebetaling i forbindelse med en aflysning. Ticketmaster Danmark søger kontraktuelt at sikre, at arrangører refunderer billetkøbesummerne i tilfælde af aflysninger, men vi kan ikke påtage os noget forretningsmæssigt ansvar herfor.

Gebyrer, tillæg såsom Collector Ticket samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke. Mere information om refundering.

Det er ikke muligt at tilgå kvitteringssiden – med alle oplysninger om din transaktion – efterfølgende via ticketmaster.dk, da kvitteringen sendes pr. email. Du kan altid se dine aktuelle reservationer og køb under Min Profil.

Om forholdet mellem arrangøren og Ticketmaster Danmark

Ansvar
Ticketmaster Danmark har intet ansvar over for kunden vedrørende arrangørers rekonstruktion, betalingstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer, andre mangler eller eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement. Al henvendelse herom rettes til arrangøren. Information om arrangørens fulde navn, adresse, telefonnummer m.m. kan fås på tlf. 38 48 16 30.

Aflysning
I tilfælde af aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Arrangøren forbeholder sig ret til, i sjældne og/eller ekstraordinære tilfælde, at erstatte billetten med en tilsvarende kunstner/arrangement. Ændringer i repertoire, delvis gennemførelse af et arrangementet sidestilles ikke med en aflysning, hvorfor pengene herfor som udgangspunkt ikke refunderes. Se hertil arrangørens information om arrangementet.

 
Om betaling og fortrydelsesret

Betaling
På ticketmaster.dk modtages betaling med følgende betalingsformer og betalingskort:

Dankort
VISA/Dankort
PayPal
MobilePay (kun via vores ServiceCenter på tlf. 38 48 16 30)
MasterCard
Diners Club
Visa Electron

På udvalgte arrangementer kan du desuden betale med dit kreditkort fra Forbrugsforeningen.

Du kan også betale med Klarna. Med Klarna kan du vælge at betale beløbet i rater eller hele beløbet inden for 14 dage. Bemærk, at der bliver pålagt et gebyr på 3,5% af det samlede køb ved brug af Klarna som betalingsform.

Bemærk: Visse udenlandske kreditkort accepteres ikke på ticketmaster.dk af sikkerhedsmæssige årsager. Du er velkommen til at kontakte vores Servicecenter på tlf. 38 48 16 30, såfremt du har spørgsmål hertil .

Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og transmitteres i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet. Alle oplysninger vedrørende betalinger sendes krypteret til Nets via Adyen. ticketmaster.dk er et VeriSign Secure Site.

Se i øvrigt vores Persondatapolitik.

Fortrydelsesret
I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Se dog afsnit herunder.

Fan Guarantee
Som kunde hos Ticketmaster får du en række fordele, herunder en særlig fortrydelsesret på dit billetkøb. Du skal blot indenfor 3 dage (72 timer) efter ordrebekræftelsen udfylde en formular på vores hjemmeside – så returnerer vi dine penge med et smil. Du finder formularen her.

Den udfyldte formular skal være Ticketmaster i hænde inden de 72 timer fra billetkøbet er gået – ellers bortfalder fortrydelsesretten, og vi henviser til de gældende regler for fortrydelsesret på billetter. Læs mere om Fan Gurantee her.

Bemærk, at selve tilbagebetalingen af dine penge kan tage nogle dage, efter din anmodning om refundering er blevet godkendt.

Fortrydelsesret i øvrigt:
I forbindelse med køb af billetter til en række arrangementer, er det muligt at tilføje/tilkøbe en vare/tjenesteydelse. Du kan derfor i visse tilfælde fortryde dit tilføjede køb i 14 dage efter, at du har modtaget varen/tjenesteydelsen.

Hvorvidt du har fortrydelsesret, og den eventuelle udnyttelse af fortrydelsesretten, er alene et anliggende mellem dig og arrangøren. I det følgende giver Ticketmaster Danmark dig dog generelle oplysninger om reglerne om fortrydelsesret.

Undtagelser til reglerne om fortrydelsesret
Der er en række undtagelser til fortrydelsesretten. I forhold til de tjenesteydelser, som kan købes på ticketmaster.dk, er undtagelserne relevante for aftaler om:

- transport, herunder rejser med fly, bus, tog, taxi m.v.
- indkvartering, fx på hotel, vandrehjem eller campingplads og leje af sommerhus
- forplejning, fx restaurantbesøg og levering af mad (catering)
- rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder, fx koncerter, teaterforestillinger og sportsarrangementer

De anførte tjenesteydelser er dog kun undtaget fra fortrydelsesretten, hvis det fremgår af aftalen, hvornår (hvilken dag eller bestemt periode) den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Dette vil dog normalt være tilfældet for tjenesteydelser, som købes via ticketmaster.dk.

Hvis aftalen vedrører en ikke-finansiel tjenesteydelse eller en vare, som skal fremstilles eller tilpasses efter dit individuelle behov, gælder fortrydelsesretten kun, indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder, når du forinden har givet dit samtykke til, at arrangøren kan begynde udførelsen m.v. inden fortrydelsesfristens udløb.

Fortrydelsesretten er betinget af, at varen leveres tilbage til arrangøren i væsentlig samme stand og mængde, som den var ved leveringen til dig.

Udøvelse af fortrydelsesret
Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret over for arrangøren, skal du tage direkte kontakt til vedkommende og derefter returnere varen til ham. Arrangøren vil derefter tilbagebetale købesummen til dig. Du kan også bruge fortrydelsesretten ved at undlade at modtage eller indløse forsendelsen fra arrangøren.

Bemærk
Om varens stand, når du sender den tilbage: Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, kan arrangøren betragte den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Om tilbagebetaling af købsbeløbet: Ticketmaster Danmark henviser jf. ovenfor til arrangøren. Men som hovedregel gælder, at hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer arrangøren alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Tilbagebetalingen søges videst muligt gennemført med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

Du kan læse mere om fortrydelsesretten og undtagelser hertil på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.

Om fremsættelse af klage
Hvis du ønsker at fremsætte en klage, skal du rette henvendelse via kundeservice@ticketmaster.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbrugerklagenævn, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Overdragelse
Lovforbud mod videresalg i kommercielt øjemed
Det er, jf. "Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer”, ikke tilladt at sælge og videresælge billetter til overpris i Danmark. Det betyder bl.a., at det er forbudt at videresælge billetter med fortjeneste. Læs mere her.

Du kan dog lovligt overdrage din billet til en anden fan til pålydende værdi. Ønsker du at overdrage din billet til en anden, så kontakt venligst Ticketmasters servicecenter på tlf.: 38 48 16 30.

Særlige begrænsninger
Bemærk også, at der på de enkelte arrangementer kan være andre eller yderligere begrænsninger i forhold til billetters overdragelighed. Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg, konkurrencer, videresalg eller lignende, med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil.

Se særlig information om Live Nations arrangementer her.

Om adgang til et arrangement
Kontroller billettens oplysninger, herunder om arrangement, dato/tidspunkt og adresse.

Stregkoden på billetten tillader kun adgang for én person, med mindre andet fremgår. Ulovlig kopiering eller videresalg af billetter kan medføre, at du nægtes adgang til arrangementet. Ticketmaster Danmark og arrangøren har intet ansvar for problemer, som skyldes ulovlig kopiering og/eller videresalg af billetter.

Der vil ofte være begrænsninger i, hvilke effekter der må medbringes til arrangementet, fx drikkevarer, dåser, flasker, mad, kamera, videoudstyr, laserpinde, stole, paraplyer, fyrværkeri, våben og lignende.
Læs mere på arrangørens hjemmeside.

Læs mere om andre arrangementsspecifikke forhold under arrangementet her på ticketmaster.dk og på arrangørens hjemmeside.

TICKET TRANSFER (Overfør billetter)

  1. Ticketmaster tilbyder en "Ticket Transfer"-funktion til overførsel af billetter på mange arrangementer. Hvis Ticket Transfer er tilgængeligt, kan du bruge det til at overføre billetter, du har købt, til f.eks. venner eller familie, ved at logge på din Ticketmaster profil og følge proceduren.
  2. Ticket Transfer skal bruges til at overføre billetter til f.eks. venner og familie. Så brug kun Ticket Transfer til at overføre billetter til personer, som du kender og stoler på. Det er ikke et værktøj til at videresælge billetter.
  3. Ved at benytte Ticket Transfer til at overføre en billet, du har købt (eller som er overført til dig fra en anden, der har brugt Ticket Transfer), overfører du blot retten til at benytte billetten. Alle de retningslinjer, som er blevet accepteret ved købet (herunder de tilhørende rettigheder og forpligtelser), er stadig et forhold mellem den oprindelige billetkøber og Ticketmaster, uanset hvor mange gange billetten overføres til en anden fan. Alle de gældende retningslinjer vedr. brugen af billetten, forbliver gyldige for billetten, uanset hvor mange gange den er overført ved brug af Ticket Transfer.
  4. Ticket Transfer kan kun bruges til billetter, og ikke til eventuelle tilkøbsprodukter, som er købt sammen med billetten.
  5. Ticketmaster forbeholder sig retten til at annullere en Ticket Transfer overførsel, hvis vi har mistanke om svindel, lovbrud, svig eller andre forhold, som er i strid med disse retningslinjer, eller i strid med vores Retningslinjer for Køb, eller andre retningslinjer, som måtte være gyldige.
  6. Du kan annullere en Ticket Transfer overførsel, men kun så længe, at modtageren ikke har accepteret denne endnu.
  7. VIGTIGT: Når modtageren har accepteret din Ticket Transfer-invitation, kan du ikke længere:

- bruge din oprindelige billet til arrangementet
- annullere overførslen, eller få den overførte billet tilbage på anden vis (da modtageren vil få en ny billet med en ny stregkode)
- benytte vores Fan Guarantee
- overføre billetten. Hvis en billet overføres flere gange, ved at bruge Ticket Transfer, er det kun den billet, fra den seneste overførsel, som er gyldig. Stregkoden vil være ugyldig på alle tidligere billetter.
- Hvis et arrangement aflyses eller flyttes, er det kun den oprindelige billetkøber af billetten, som kan få en eventuel refundering jvf. vores Retningslinjer for Køb. Det er altså kun den oprindelige billetkøber, som Ticketmaster vil være i kontakt med vedr. billetten og arrangementet.

Det er den oprindelige billetkøbers ansvar at sørge for, at modtageren af en overført billet, får de informationer, Ticketmaster måtte sende ud.

  1. Bemærk, at hvis du har købt billetforsikring, vil billetforsikringen stadig gælde for den oprindelige ordre, og de billetter den indeholder.
  2. I henhold til den enhver tid gældende lovgivning vil ethvert ansvarsforhold Ticketmaster har i forhold til en billet være imellem den oprindelige billetkøber og Ticketmaster.

Generelle betingelser
Købsaftalen er omfattet af dansk rets almindelige regler.
Der er først indgået en bindende aftale, når Ticketmaster Danmark har modtaget/registreret betaling.
Vi forbeholder os ret til, uden forudgående varsel, at ændre disse betingelser. Ændringer gælder herefter efterfølgende ordrer. Det er dit ansvar at tjekke op på, om der er sket ændringer i betingelserne.

Rejsegarantifonden
Ticketmaster er medlem af Rejsegarantifonden med registreringsnr. RGF3145 for dækning af pakkerejser købt gennem Ticketmaster Danmark.

Forbehold
Ticketmaster Danmark tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser – herunder udsolgte arrangementer.