Om refundering

Købte billetter refunderes i op til 72 timer efter billetkøbet som en del af Ticketmasters Fan Guarantee. Du kan ikke få refunderet dine billetter, hvis der er 14 dage eller mindre til arrangementet (regnet fra købstidspunktet). Læs mere om Fan Guarantee her. I tilfælde af aflysning henvises der dog til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Billetter refunderes i sådanne tilfælde som udgangspunkt altid til billetkøber.

Som billetformidler hæfter Ticketmaster Danmark ikke for tilbagebetaling i forbindelse med en aflysning. Ticketmaster Danmark søger kontraktuelt at sikre, at arrangører refunderer billetkøbesummerne i tilfælde af aflysninger, men vi kan ikke påtage os noget forretningsmæssigt ansvar herfor.

Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

Ticketmaster Danmark har intet ansvar over for kunden vedrørende arrangørers betalingstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer eller eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement. Al henvendelse herom rettes til arrangøren. Information om arrangørens fulde navn, adresse, telefonnummer m.m. kan fås på tlf. 38 48 16 30.