Om refundering

Købte billetter refunderes som udgangspunkt ikke, og udelukkende i tilfælde af aflysning. Billetter refunderes, som udgangspunkt, altid til billetkøber.

Som billetformidler hæfter Ticketmaster Danmark ikke for tilbagebetaling i forbindelse med en aflysning. Ticketmaster Danmark søger kontraktuelt at sikre, at arrangører refunderer billetkøbesummerne i tilfælde af aflysninger, men vi kan ikke påtage os noget forretningsmæssigt ansvar herfor.

Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

Ticketmaster Danmark har intet ansvar over for kunden vedrørende arrangørers betalingstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer eller eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement. Al henvendelse herom rettes til arrangøren. Information om arrangørens fulde navn, adresse, telefonnummer m.m. kan fås på tlf. 70 15 65 65.